Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van DroneNet.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

DroneNet.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de eventuele  beoordelingen en vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen.
Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Rechten

DroneNet.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken.Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site.

De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DroneNet.nl of de rechthebbende.

Diensten

DroneNet.nl levert zelf geen diensten of goederen. Wij willen u middels deze website op de mogelijkheid attenderen van het gebruik en de mogelijkheden van Drones en u doorverwijzen naar uw behoeftes. Door middel van verwijzingen en links op de website verwijzen wij u door, hieruit verkrijgen wij inkomsten. Wij hopen op uw begrip en staan open voor iedere suggestie ter verbetering van de site om u en anderen nog beter van informatie te kunnen voorzien.

Een contract dat u afsluit voor welke dienst of goed dan ook is geen contract met DroneNet.nl maar met de maatschappij waar u de verbintenis mee aan gaat. In het geval van onduidelijkheden en/of vragen omtrent dit contract verwijzen wij u naar de contact mogelijkheden vermeld op dit contract of de website van de verkopende maatschappij.

Wijzigingen

DroneNet.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.